SÖZLEŞMELER

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyince gönderilen yazı doğrultusunda,

“İşyeri Veteriner Hekimliği Yönergesinin” 10. Maddesi gereği, kamu dışında çalışan Veteriner Hekimlerin işverenle yaptıkları tip sözleşmelerin noter onaylı olması gerekmektedir. Ancak; Başbakanlığın bu alanda yaptığı düzenlemeler emsal teşkil ettiğinden 2014 yılında yapılacak Veteriner Hekim sözleşmelerinde “noter tasdiki” istenmemektedir.”denilmektedir.Bu kapsamda sözleşmelerde noter tasdiki zorunlu değildir, aşağıdaki belgeler doğrultusunda Odamız tarafından sözleşme onaylanacak ve çalışma izin belgesi verilecektir.

Uşak Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu

Sözleşme ile ilgili istenilen evraklar;
Tip Sözleşme – Islak imzalı-kaşeli olarak üç nüsha ile birlikte alt bölümde sıralanan belgeler!

 • Veteriner Hekim Kimlik fotokopisi ve fotoğraf
 • Veteriner Hekimin “adli sicil belgesi”
 • İşyeri İmza Sirküleri-Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi(işyeri şahıs adına ise sadece kimlik fotokopisi)
 • Sözleşme tarafları bölümde şirket kaşesi ve imzalayan kişilerin T.C kimlik numarası yazılı beyanı
 • Ev ve Süs hayvanı satış yerleri(petshop) ile anlaşma yapacak olan Veteriner Hekimlerin klinik ruhsatı ve çalışma izin belgesinin fotokopisi,
 • Ev ve Süs hayvanı satış yerleri(petshop) ait işyeri ruhsatı fotokopisi ve o kişiye ait kimlik fotokopisi.

 

 1. Hayvan Kesim Sevk Raporuİndir
 2. Hayvan İthalatı Yapan Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesiİndir
 3. Veteriner Ecza Deposu Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesiİndir
 4. Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünlerini Üreten, İthal Eden ve Satan İşyerleri İle Veteriner Hekim Sözleşmesi İndir
 5. Gıda Değeri Olmayan Hayvanlarda Kullanılan Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Pazarlama ve Farmakovijilans Sorumlusu)İndir
 6. Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi ( Farmakovijilans Sorumlusu)İndir
 7. Veteriner Tıbbi Ürün Üreten İşletmelerde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi ( Pazarlama Sorumlusu)İndir
 8. Laboratuarlarda Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesiİndir
 9. Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Teknik Müdür)İndir
 10. Kuluçkahane ve Damızlık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi (Sorumlu Veteriner Hekim)İndir
 11. Hayvansal Atık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesiİndir
 12. Hayvan Hastanesi, Veteriner Poliklinik ve Muayenehanelerde Çalışan (Veteriner Hekim) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesiİndir
 13. Hayvan Hastanelerinde, Veteriner Muayenehane ve Polikliniklerinde Çalışan (Sorumlu Yönetici) Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesiİndir
 14. Hayvancılık İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesiİndir
 15. Gıda İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesiİndir
 16. Gıda İşletmelerinde Çalışan Veteriner Hekim Hizmet Sözleşmesi – Yarı Zamanlı Çalışılanİndir
 17. Deney Hayvanları Üretim ve Uygulama Alanlarında Çalışacak Veteriner Hekim Sözleşmesiİndir
 18. Danışmanlık Şirketlerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesiİndir
 19. Damızlık Birliklerinde Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesiİndir
 20. Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde ve Hayvan Pazarlarında Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmeleriİndir
 21. Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde ve Hayvan Pazarlarında Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi – B Sınıfı İşletmelerİndir
 22. Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinde ve Hayvan Pazarlarında Çalışan Veteriner Hekimlerin Hizmet Sözleşmesi – C Sınıfı İşletmelerİndir

2016 Uşak Veteriner Hekimler Odası Tüm hakları saklıdır.